Tag Archive: Türkiye’deki Siyasi Partiler2001 yılında kurulmuş olan bir siyasi partidir. Şu ana kadar hiçbir seçime katılmamıştır. Parti genel başkanı Bektaş Çelebi’dir. Kendisi bir Nakşibendi tarikatı üyesidir. Parti tl ile yabancı paraların eşit olacağını taahüt etmektedir.

Kısaltma: EP
Genel Başkan: Bektaş Çelebi
Kuruluş tarihi: 2001
Siyasi görüşü: Eşitlik


Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) için 6 Haziran 1995’te Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılması nedeniyle DDP yöneticileri tarafından 11 Mart 1996 tarihinde kuruldu.
Demokrasi ve Barış Partisi Genel Başkanı Refik Karakoç, 1999 seçimlerinde %0.08 oranında oy alan DBP’nin, uzun soluklu, ısrarlı bir mücadeleyi göze aldıklarını vurguladı. Karakoç, “Türkiye’nin temel sorunlarının çözümü için parlamentonun niteliği değişmeli. Bu, demokrasi güçlerinin kuracağı birliktelikten geçiyor. DSP hariç, sol partilerle birlikteliğe açığız” dedi. Söz konusu parti, siyasi faaliyetine son vermiştir.

Kısaltma: DBP
Genel Başkan: Refik Karakoç
Kurucusu: Refik Karakoç
Kuruluş tarihi: 11 Mart 1996
Öncülü: Demokrasi ve Değişim Partisi


2002 yılında Eski ANAP’lı bakan olan Hüsnü Doğan tarafından kurulmuş olan siyasi bir partidir. Şu ana kadar hiçbir seçime katılmamıştır. Hüsnü Doğan’ın yanı sıra Hasan Korkmazcan, Fahrettin Kurt, İrfan Köksalan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu kurucular kurulu, 42 kişiden oluşuyor.

Kısaltma : AP
Genel Başkan: Hüsnü Doğan
Genel Sekreter: Tevfik Ertürk
Kurucusu:  Hüsnü Doğan
Kuruluş tarihi: 2002
Politik pozisyon: Sağ

Partinin amblemi, mavi zemin üzerine beyaz bir köprüden oluşuyor. Yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanlığa Hüsnü Doğan, Genel Başkan Yardımcılıklarına Hasan Korkmazcan, Ahmet Alkan, Namık Kemal Kılıç, Fecri Alpaslan ve İrfan Köksalan, Genel Sekreterliğe Tevfik Ertürk, Muhasipliğe ise Fahrettin Kunak getirildi.

Merkez Karar ve Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Hasan Korkmazcan, Namık Kemal Kılıç, Zeki Yavuztürk, Fahrettin Kurt, Doç. Dr. Ahmet Alkan, Prof. Dr. Ümit Erol, Prof. Dr. Ömer Türel, İrfan Köksalan, Fecri Alpaslan, Emekli Amiral Erhan Gürcan, Tevfik Ertürk, Kemal Togay, Dr. Birol Altan, Süleyman Yaşar, Dr. Safiye Akad, Fahrettin Kunak, İhsan Alperen, Eyüp Ensari Ergin, Bülent Paksoy, Bülent Payaslıoğlu, Fatih Arabacıoğlu, Koray Deniz, Tuncer Ergüven, Kaan Otçu ve Nurettin Taşdemir.

Merkez Disiplin Kurulu’nda ise Emekli General Abdurrahman Karabulut, Adnan Mutlu, Vehbi Nazırlı, Metin Öztürk, Salim Dilek, Gürman Kızıltan ve Celal Ersöz görev yapacak.


Alternatif Parti, merkezi Ankara’da olmak üzere kurulan kısaltılmış adı “ALPA” veya “AL PARTİ”, amblemi ise, Kırmızı Türkiye zemininde, Karadeniz üzeriden doğan 7 ışınlı, altın rengi güneştir.

Kısaltma : AL Parti
Genel Başkan: Ahmet Çığşar
Kuruluş tarihi : 1998
Öncülü : Ulusal Birlik Partisi (Türkiye)
Siyasi görüşü: Kemalizm, Milliyetçilik

Alternatif parti, Türk ulusunun “dilde, fikirde, vatandaşlıkta, işte birlik” temel ilkesi içerisinde liberal, laik ve demokratik bir dünya görüşü ile birey ve toplum olarak mutluluğunu ve Türkiye’yi Dünya Lideri bir ülke haline getirmeyi amaçlamakta, bunun için gerekli potansiyelin, ülkemiz ve halkımız içerisinde olduğuna inanmaktadır.

Atatürk Devrimi ve ilkeleri ışığında, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri olan insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve birliğini koruyarak, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasi ilkelerini yaşama geçirerek hedeflerini gerçekleştirir.


Adalet Partisi (AP), 1961-1980 yılları arasında yaşamını sürdürmüş ve ülkenin en büyük iki siyasi partisinden biri olmuş merkez sağ ve liberal görüşlü Türk siyasi partisidir.

Kısaltma : AP
Genel Başkan: Süleyman Demirel
Genel Sekreter : Dr. Nuri Bayar
Kurucusu : Ragıp Gümüşpala
Kuruluş tarihi : 11 Şubat 1961
Kapanış tarihi : 16 Ekim 1981
Öncülü : Demokrat Parti (1946)
Ardılı : Doğru Yol Partisi
Siyasi görüşü : Liberal,Muhafazakar,
Politik pozisyon : Merkez Sağ
Yeraldığı hükûmetler:
VIII. İnönü Hükümeti (AP-CHP koalisyonu)
Ürgüplü hükümeti
I. Demirel hükümeti
II. Demirel hükümeti
III. Demirel hükümeti
IV. Demirel hükümeti (I. Milliyetçi Cephe)
V. Demirel hükümeti (II. Milliyetçi Cephe)
VI. Demirel hükümeti (Kerhen Milliyetçi Cephe)
Resmî renkleri : Kırmızı ve Beyaz

1965-1971 yılları arasında tek başına, 1970’li yılların büyük bölümünde ise koalisyonlarda ülke yönetiminde söz sahibi olmuş olan parti 12 Eylül sonrasında 1980 yılında diğer siyasi partilerle birlikte kapatıldı. Adalet Partisi, Parti içinde birçok eski DP’li politikacı bulunmaktaydı. AP özellikle idamların ardından oluşan toplumsal tepkiyi iyi bir şekilde değerlendirdi. Bu Demokrat Parti seçmen tabanının büyük bir kısmının AP’yi tutmasını sağladı. Adalet Partisi Türk siyasal hayatında asıl çıkışını ise 1964’te Süleyman Demirel’in genel başkan seçilmesiyle yapmıştır.

Siyasi yelpazede merkez sağda bulunan Adalet Partisi; piyasa ekonomisini benimsemiş, kalkınmacılığı ve büyümeyi hedef almıştı. Toplumsal ilişkilerde dinsel öğe ve yapıları kollamakla birlikte temelde laik bir partiydi. Muhafazakar ve liberal çevrelerin merkezine oturabilmişti. Ancak bu 1970’teki bölünmeyle son buldu ve İslamcı ve liberal kanat partiden koptu. Buna rağmen Adalet Partisi’nin hem kırsal hem de kentsel alanlarda etkinliği sürmüştür.