Tag Archive: Türkiye PartisiBTP, kapatılan bir siyasî parti. Varlığı 11 gün (20 – 31Mayıs) süren BTP 20 Mayıs 1983’de kuruluş dilekçesini 12 Eylül yönetimine vermişti. Partinin başına emekli orgeneral Ali Fethi Esener getirilmiş, kuruluş çalışmalarını 12 Eylül’ün yasaklılarından Süleyman Demirel ile yakınlığı bilinen Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan yürütmüştü. Bildirimin hemen ardından AP’nin yöneticilerinden eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve 143 arkadaşı partiye katıldılar.

Kısaltma: BTP
Genel Başkan: Orgeneral Ali Fethi Esener
Kuruluş tarihi: 20 Mayıs 1983
Kapanış tarihi: 16 Temmuz 1983

Parti yönetiminde bulunanlar: Melih Esenbel, Tevfik Fikret Alpaslan, Mehmet Dülger, Nadir Yüzbaşıoğlu, Mehmet Ahçıoğlu, Emin Bilgiç, Orhan Menteşe, Kemal Demiralay, Rüştü Naiboğlu, Baki Tuğ, Hasan Türkray, Mustafa Derin, Nezihe Sönmez, Aziz Gümüş, Hasan Sağlam, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir.

MGK, eski AP uzantısı olması gerekçesiyle, 79 nolu bildiriyle 16 Temmuz 1983’te partiyi kapattı. Demirel, Çağlayangil, Cindoruk ve Gölhan’ı gözaltına aldı, Zincirbozan’a sürgün etti.


Türkiye Birlik Partisi (TBP), 1973’e değin Birlik Partisi, 1966 – 1981 arasında etkinlikte bulunan siyasi parti.

Kısaltma: TBP
Kurucusu: Hasan Tahsin Berkman
Kuruluş tarihi: 17 Ekim 1966
Kapanış tarihi: 16 Ekim 1981

Alevi kökenli bir grup siyaset adamınca 17 Ekim 1966’da Birlik Partisi (BP) adıyla kuruldu, genel başkanlığa Hasan Tahsin Berkman getirildi. Partinin amblemi Ali’yi simgeleyen bir aslanla, onun çevresinde 12 imamı temsil eden 12 yıldızdan oluşuyordu.

Birlik partisi programında din ve vicdan özgürlüğü vurgulanıyor, kamu düzenine, genel ahlaka ve yasalara aykırı olmayan ibadetlerin serbest bırakılması isteniyordu. 1967’de Genel Yönetim Kurulu’nca görevden alınan Berkman’ın yerine genel başkanlığa Hüseyin Balan getirildi. BP 1969 Milletvekili Genel Seçimleri’nde aldığı toplam 254.695 oyla (yüzde 2,8) 8 milletvekilliği elde etti. Bu seçimden sonra Millet Partisi’nden (MP) iki milletvekili de Birlik Partisi’ne katıldı.

Partinin 23-24 Kasım 1969’daki II. Kongresinde genel başkanlığa Sivas milletvekili Mustafa Timisi seçildi. Ertesi yıl Birlik Partisi’nin bazı milletvekilleri Adalet Partisi’ne (AP) geçti. Parti 1973’te TBP adıyla girdiği genel seçimlerde toplam 121.759 oy (yüzde 1,1) aldı, yalnızca Timisi milletvekili seçilebildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski genel başkanı Mehmet Ali Aybar TBP’nin İstanbul listesinden seçime katıldıysa da seçilemedi. 12 Ekim 1975’te 25 ilde yapılan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimindeyse TBP ancak 28.283 oy (yüzde 0.54) alabildi.

5 Haziran 1977’deki genel seçimlerde aldığı 58.540 oyla (yüzde 0,4) TBP hiç milletvekili çıkaramadı. Bundan sonra TBP’nin siyasal etkinlikleri fiilen sona erdi, parti başka hiçbir seçime katılmadı. 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra etkinliği durdurulan TBP 16 Ekim 1981’de öteki bütün partilerle birlikte Milli Güvenlik Konseyi tarafından kapatıldı.


Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 25 Eylül 2001’de kurulmuş, Haydar Baş liderliğindeki siyasi parti. Çizgisi “dindar,milliyetçi, tam bağımsızlık” olarak nitelendirebilir.

Ekonomik tezleri olan Milli Ekonomi Modeli devletçi olarak nitelenebilir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine karşıdırlar. Mesaj TV, Meltem TV, Yenimesaj Gazetesi ve Meltem Koleji kurumları bu partiyle bağlantılı olan gruba aittir. Partinin genel başkanı Pr.Dr. Haydar BAŞ, Türkiye’nin ekonomik sorunlarına çözüm için yazdığı tezlerini birkaç kitapta toplamıştır. Btp,2011 seçimlerine Demokrat Parti çatısı altında girdi.

Kısaltma: BTP
Genel Başkan: Haydar Baş
Genel Sekreter: Nuri Kaplan
Kurucusu: Haydar Baş
Kuruluş tarihi: 25 Eylül 2001
Siyasi görüşü: Muhafazakârlık, Türk Milliyetçiliği
Politik pozisyon: Sağ
Resmî renkleri: Kırmızı ve Beyaz