Anavatan Partisi (eski kısaltması ANAP), 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulmuş olan eski siyasi parti. 31 Ekim 2009 tarihinde Demokrat Parti ile birleşmiştir.

Kısaltma : ANAVATAN, ANAP
Kurucusu: Turgut Özal
Eski liderleri :  Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Ali Talip Özdemir, Nesrin Nas, Erkan Mumcu, Salih Uzun
Kuruluş tarihi : 20 Mayıs 1983
Kapanış tarihi : 31 Ekim 2009
Öncülü : Adalet Partisi
Ardılı : Demokrat Parti, Büyük Anavatan Partisi
Siyasi görüşü : Liberalizm,Milliyetçilik
Politik pozisyon: Merkez Sağ
Yeraldığı hükûmetler: 1. Özal Hükümeti
2. Özal Hükümeti
Yıldırım Akbulut Hükümeti
1. Yılmaz Hükümeti
2. Yılmaz Hükümeti
Anasol Hükümeti
5. Ecevit Hükümeti
Resmî renkleri: Sarı ve Beyaz

12 Eylül Darbesi’nin ardından, 20 Mayıs 1983’te, 24 Ocak 1980 ekonomik önlemler paketini hazırlayan, 12 Eylül döneminde bir süre ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olan Turgut Özal tarafından kuruldu. Anavatan Partisi Özal’ın çevresinde örgütlenmiş, büyük ölçüde kişiselleşmiş bir partiydi.Siyasi kadrosu önemli ölçüde, devlet ve özel sektör deneyimi sırasında Özal’la birlikte çalışmış teknokratlarla, Milli Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Adalet Partisi (AP) ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) gelme, 1980 öncesi dönemde fazla ön planda olmayan siyasetçilerden oluşuyordu. Dört siyasi eğilimi (AP, MSP, MHP, CHP) birleştirmeyi iddia ediyordu.Ekonomik düzlemde, 24 Ocak Kararları’nda somutlanan bir liberalizmin savunuculuğunu yaptı.Milli Güvenlik Konseyi’nin veto barajını aşarak 1983 Genel Seçimleri’ne katılan 3 partiden biri oldu.