Tag Archive: solEşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP), soldan birçok siyasal hareketin solda yeni parti arayışları içerisinde bir araya gelmesi sonucu 13 Mart 2010’da kuruldu.


SHP’nin (Sosyaldemokrat Halk Partisi) 3. Olağanüstü Kurultayı’nda EDP’ye katılmasıyla, EDP’nin başkanlığına varılan mutabakat sonucu daha önceleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak da görev almış olan solcu ve demokrat bir isim olan Kürt-Alevi kökenli Ziya Halis getirildi.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)’den ayrılan Özgürlükçü Sol Hareketin çok büyük bir kısmı EDP’nin başından beri kuruluşu içinde aktif bir biçimde yer almıştır. Eşitlik ve Demokrasi Partisi(EDP) Türkiyenin her yerinde hızla kitleselleşmektedir. Komünal çalışma sistemiyle toplumun içinde çok hızlı bir şekilde sempati kazanmayı başarmıştır. İzmir, İstanbul, Ankara, Tokat, Manisa, Aydın gibi birçok bölgede ÖDP’den tekrar yeni bazı istifalar olmuş ve bunların içinden de tekrar Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP)’ye katılan kesimler olmuştur.
EDP bir yıl içinde kısa sürede tüm Türkiye’de örgütlenme çalışmalarını hızla yürüterek seçimlere katılabilmek için gerekli olan örgütlü il sayısı ve genel kongre yapmış olmak şartını yerine getirdi. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından 12 Haziran 2011 Seçimleri ne girebilmeye hak kazanmış 27 partiden biri olarak ilan edildi. Parti Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu ile seçimlere katıldığından kendi başına seçime katılmama kararı aldı ve YSK’ya aday listesi vermedi.

 

Kısaltma: EDP
Genel Başkan: Ferdan Ergut
Genel Sekreter: Hüner Buğdaycıoğlu
Slogan(ları) : “Herkese Eşitlik, Her Yerde Demokrasi…”
Kuruluş tarihi: 14 Mart 2010
Siyasi görüşü: Özgürlükçü Sol
Politik pozisyon: Sol


Emekçi Hareket Partisi, 2004 yılında kurulmuş, Marksist Leninist öğretiyi kendilerine yol edinmiş bir siyasi partidir. ÖDP içerisinde Hareket adı ile yer almıştır. Daha sonra ÖDP ile Avrupa Birliği, F tipi cezaevleri gündemi ve Kürt sorunu konularında anlaşamayıp ayrılmıştır. Bu ayrışmadan sonra SDP’nin kuruluşu sürecinde yer almıştır. SDP’nin kuruluş sürecinde de Kürt sorunu konusunda fikir birliği sağlanamamış ve ayrılmıştır. Bu sürecin ardından Emekçi Hareket Partisi’nin kurulması kararı alınmıştır.
Partinin kadın örgütü, EHP’li kadınlar, sosyalist feminist düşünceye sahiptir. Partinin gençliği EHP Gençliği, liseli örgütü Liseli Hareket, LGBTT örgütü ise EHP’li LGBTT’ler adını almıştır.

Kısaltma: EHP
Genel Başkan: Sibel Uzun
Kurucusu: Hakan Öztürk
Slogan(ları) : İşsize İş Bulun Ya Da Defolun!
Adalet Yoksa; İşsizlik Çoksa; Söz, Yetki, Karar İktidar Halka!
Kadın Cinayetlerini Durdurun Ya Da Defolun!
Kuruluş tarihi: 5 Ocak 2004
Öncülü: Devrimci Yol
Gazete(leri) : Emekçi Hareket
Siyasi görüşü: Marksizm-Leninizm , Bilimsel Sosyalizm
Politik pozisyon: Sosyalizm


Resmine bakmadan bir gece bile uyumadım meleğim..
Geleceğim ol hadi “Seni Seviyorum”..
[Sol Kurşun – 24 Temmuz 2011]

Yorgun bir gemi gibiyim..
Her akşam batan, her sabah yeniden onarılan..!
[Sol Kurşun – 24 Temmuz 2011]

İnsan!
Hakların çiğneniyor, eziliyorsun!
Sömürüyorlar seni..
Halâ sessiz mi kalacaksın?
– Özgürlük için birlik olmalıyız!
[Sol Kurşun – 20 Temmuz 2011]

Gerçek Sol.


Solculuk Nedir?

-Solculuk, iyileştirme arayan veya varolan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin ve imtiyazların eşit dağılımını destekleyen politik harekete karşılık gelen terimdir.

Solcular Milliyetçiliğe Karşı mıdır?

– Hayır. Solcular, Milliyetçilik ideolojisine karşı değillerdir.Tarihte birçok milliyetçi-sol ideoloji görülmüştür.

Solculuk, Din karşıtlığı mıdır?

– Politikadaki sol ile Dindeki sol aynı anlamda değildir.  Dinlerdeki sol kavramı Hindu Tantra inanışına dayanır. Dinlerde kötü, pis, ahlaksız kabul edilen şeyler sol taraf ile özdeşleştirilmiştir.

Peki Türkiye’de neden Solculuk dinsizlik olarak gösterilmiştir?

Türkiye’de birçok siyasetçi tarafından dinsizlik olarak gösterilmiş ve oy toplamak için bu temelsiz düşünce kullanılmıştır.

Solculuk kavramı dinsizlik kavramı değildir. “Laiklik” dediğimiz kavram “Din-Devlet” işlerini birbirinden ayırmaktadır. “Laik” olmak Dinsiz bir millet ya da devlet demek değildir..

Sol kavramının dinlerdeki bu anlamı politikaya da ister istemez etki etmiş, bilinçli veya bilinçsiz olarak sol kavramı zaman zaman “din dışı olma” ile özdeşleştirilmiştir.

İşte benim bildiğim “Solculuk” budur..

(SoL KurşuN)