Tag Archive: radikal solResmine bakmadan bir gece bile uyumadım meleğim..
Geleceğim ol hadi “Seni Seviyorum”..
[Sol Kurşun – 24 Temmuz 2011]

Yorgun bir gemi gibiyim..
Her akşam batan, her sabah yeniden onarılan..!
[Sol Kurşun – 24 Temmuz 2011]

İnsan!
Hakların çiğneniyor, eziliyorsun!
Sömürüyorlar seni..
Halâ sessiz mi kalacaksın?
– Özgürlük için birlik olmalıyız!
[Sol Kurşun – 20 Temmuz 2011]

Gerçek Sol.


Solculuk Nedir?

-Solculuk, iyileştirme arayan veya varolan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin ve imtiyazların eşit dağılımını destekleyen politik harekete karşılık gelen terimdir.

Solcular Milliyetçiliğe Karşı mıdır?

– Hayır. Solcular, Milliyetçilik ideolojisine karşı değillerdir.Tarihte birçok milliyetçi-sol ideoloji görülmüştür.

Solculuk, Din karşıtlığı mıdır?

– Politikadaki sol ile Dindeki sol aynı anlamda değildir.  Dinlerdeki sol kavramı Hindu Tantra inanışına dayanır. Dinlerde kötü, pis, ahlaksız kabul edilen şeyler sol taraf ile özdeşleştirilmiştir.

Peki Türkiye’de neden Solculuk dinsizlik olarak gösterilmiştir?

Türkiye’de birçok siyasetçi tarafından dinsizlik olarak gösterilmiş ve oy toplamak için bu temelsiz düşünce kullanılmıştır.

Solculuk kavramı dinsizlik kavramı değildir. “Laiklik” dediğimiz kavram “Din-Devlet” işlerini birbirinden ayırmaktadır. “Laik” olmak Dinsiz bir millet ya da devlet demek değildir..

Sol kavramının dinlerdeki bu anlamı politikaya da ister istemez etki etmiş, bilinçli veya bilinçsiz olarak sol kavramı zaman zaman “din dışı olma” ile özdeşleştirilmiştir.

İşte benim bildiğim “Solculuk” budur..

(SoL KurşuN)