Ahali Cumhuriyet Fırkası, 29 Eylül 1930’da Adana’da yazar Orhan Kemal’in babası Abdülkadir Kemali Öğütçü tarafından kurulan siyasi partidir.

Kısaltma : ACF
Kurucusu : Abdülkadir Kemali Öğütçü
Kuruluş tarihi : 29 Eylül 1930
Kapanış tarihi : 24 Aralık 1930

Kurucuları arasında Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan gibi isimler bulunuyordu.

Abdülkadir Kemali Bey, 1924 yılında elverişsiz koşullar nedeniyle kuramadığı Müdafaa-i Umumiye Fırkası’nı 1930 yılında yeni ismiyle kurmayı başarmıştı. Çok partili sisteme geçiş denemesinin başarısız olması üzerine parti, kurulduğu yıl kapatıldı ve Abdülkadir Bey, tutuklanacağını haber alınca İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmamak için 24 Aralık 1930’da Suriye’ye kaçtı. Diğer yöneticileri de sürgüne gönderildi.