Emekçi Hareket Partisi, 2004 yılında kurulmuş, Marksist Leninist öğretiyi kendilerine yol edinmiş bir siyasi partidir. ÖDP içerisinde Hareket adı ile yer almıştır. Daha sonra ÖDP ile Avrupa Birliği, F tipi cezaevleri gündemi ve Kürt sorunu konularında anlaşamayıp ayrılmıştır. Bu ayrışmadan sonra SDP’nin kuruluşu sürecinde yer almıştır. SDP’nin kuruluş sürecinde de Kürt sorunu konusunda fikir birliği sağlanamamış ve ayrılmıştır. Bu sürecin ardından Emekçi Hareket Partisi’nin kurulması kararı alınmıştır.
Partinin kadın örgütü, EHP’li kadınlar, sosyalist feminist düşünceye sahiptir. Partinin gençliği EHP Gençliği, liseli örgütü Liseli Hareket, LGBTT örgütü ise EHP’li LGBTT’ler adını almıştır.

Kısaltma: EHP
Genel Başkan: Sibel Uzun
Kurucusu: Hakan Öztürk
Slogan(ları) : İşsize İş Bulun Ya Da Defolun!
Adalet Yoksa; İşsizlik Çoksa; Söz, Yetki, Karar İktidar Halka!
Kadın Cinayetlerini Durdurun Ya Da Defolun!
Kuruluş tarihi: 5 Ocak 2004
Öncülü: Devrimci Yol
Gazete(leri) : Emekçi Hareket
Siyasi görüşü: Marksizm-Leninizm , Bilimsel Sosyalizm
Politik pozisyon: Sosyalizm