BTP, kapatılan bir siyasî parti. Varlığı 11 gün (20 – 31Mayıs) süren BTP 20 Mayıs 1983’de kuruluş dilekçesini 12 Eylül yönetimine vermişti. Partinin başına emekli orgeneral Ali Fethi Esener getirilmiş, kuruluş çalışmalarını 12 Eylül’ün yasaklılarından Süleyman Demirel ile yakınlığı bilinen Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan yürütmüştü. Bildirimin hemen ardından AP’nin yöneticilerinden eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve 143 arkadaşı partiye katıldılar.

Kısaltma: BTP
Genel Başkan: Orgeneral Ali Fethi Esener
Kuruluş tarihi: 20 Mayıs 1983
Kapanış tarihi: 16 Temmuz 1983

Parti yönetiminde bulunanlar: Melih Esenbel, Tevfik Fikret Alpaslan, Mehmet Dülger, Nadir Yüzbaşıoğlu, Mehmet Ahçıoğlu, Emin Bilgiç, Orhan Menteşe, Kemal Demiralay, Rüştü Naiboğlu, Baki Tuğ, Hasan Türkray, Mustafa Derin, Nezihe Sönmez, Aziz Gümüş, Hasan Sağlam, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir.

MGK, eski AP uzantısı olması gerekçesiyle, 79 nolu bildiriyle 16 Temmuz 1983’te partiyi kapattı. Demirel, Çağlayangil, Cindoruk ve Gölhan’ı gözaltına aldı, Zincirbozan’a sürgün etti.